Vaše data:
Předmět / Váš požadavek:
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Srdečně vás vítáme u společnosti elumatec AG,

mnohokrát děkujeme za váš zájem o naši internetovou prezentaci a naši společnost.
Klademe velký důraz na ochranu vašich údajů a vašeho soukromí. Aby bylo možné zaručit, že budete v plném rozsahu informováni o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů na našich webových stránkách, přečtěte si následující pokyny.

1. Správce
Vaše údaje jsou zpracovávány jménem a z pověření společnosti

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Správce a jednatel (CEO) Paolo F. Binachi

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je k zastižení na výše uvedené poštovní adrese nebo e-mailové adrese datenschutzbeauftragter@elumatec.com.

2. Anonymní shromažďování údajů
Váš internetový prohlížeč zašle při návštěvě našich webových stránek z technických důvodů automaticky údaje na náš webový server. Jedná se mimo jiné o datum a přesný čas přístupu, URL odkazující webové stránky, vyhledaný soubor, typ prohlížeče, operační systém a vaši používanou IP adresu. Tyto údaje jsou ukládány odděleně od ostatních údajů, které zadáte v rámci používání naší nabídky. Přiřazení těchto údajů k určité osobě se neprovádí. Údaje se zaprotokolují, aby se zaručila bezpečnost systému, a následně se vymažou.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v případě, že nám je poskytnete sami na naší webové prezentaci. To je možné následujícím způsobem:

3.1 Zpracování dat při použití našich formulářů
Máte možnost spojit se s námi na našich internetových stránkách prostřednictvím našich kontaktních formulářů pro úseky prodej, tisk, personál, servis, vzdělávání, veletrh.

Jaké osobní údaje nám budou předány, vyplývá z uživatelského rozhraní platného pro příslušný úsek, které se použije pro navázání kontaktu.
Vámi zadané osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro interní použití a pro vlastní účely. Příslušné účely se přitom řídí především podle druhu vašeho dotazu a slouží nám nadále
• pro získávání zákazníků, zejména pro písemné nebo telefonické kontaktování
• pro zasílání reklamy poštou a e-mailem (po udělení vašeho souhlasu)
• pro vypracování výlučně interně používaných prodejních statistik
• k předání prodejnímu nebo servisnímu místu, které je pro vás příslušné
• k vyřízení objednávky při využití našeho internetového obchodu s náhradními díly

Můžeme zajistit předání jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovatelům služeb, dceřiným společnostem nebo prodejcům, který/kteří bude/budou osobní údaje používat rovněž výhradně pro interní účely, které lze přičíst naší společnosti.
Vaše údaje nebudou z našich stránek používány pro automatizované rozhodování ani pro profilování.

3.2 Zpracování údajů při objednávání v internetovém obchodě s náhradními díly
V případě objednávek z našeho obchodu s náhradními díly je nutná předchozí registrace, kterou vám provedeme na požádání. Přitom vám zadáme a sdělíme uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou spojeny s firemními údaji, které jsou u nás uložené, včetně vašich kontaktních údajů, a použity k vyřízení vaší objednávky náhradních dílů.

3.3. Zpracování údajů u žádostí o zaměstnání
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů za účelem vyřízení žádostí o zaměstnání. Zpracování se může provádět také elektronicky. Je tomu tak zejména v případě, že nám uchazeč zašle odpovídající podklady žádosti o zaměstnání prostřednictvím kontaktního formuláře. Jestliže společnost elumatec AG uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané osobní údaje zpracovávány za účelem uzavření pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů. Jestliže s uchazečem neuzavřeme pracovní smlouvu, budou podklady žádosti o zaměstnání šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí vymazány, pokud výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy společnosti elumatec AG. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v řízení podle Obecného zákona o rovném zacházení.
U vašich žádostí o zaměstnání provedených prostřednictvím kontaktního formuláře vezměte na vědomí, že v tomto případě musí uchazeč sám provést zašifrování. Proto vám alternativně nabízíme také zaslání poštou.

Doklady, které nám zašlete v rámci případné úhrady vašich cestovních výdajů, budou uloženy podle daňově právních ustanovení a vymazány po uplynutí zákonných povinností k uchovávání.

3.4 Právní základ pro zpracování vašich údajů
Zákonnost (právní základ) pro zpracování vašich údajů vyplývá z vašeho souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření (podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). V případě ochrany oprávněných zájmů společnosti elumatec AG probíhá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Při zpracování vašich údajů z žádosti o zaměstnání probíhá toto zpracování navíc podle § 26 spolkového zákona o zpracování osobních údajů (v posledním platném znění).
Jestliže nám dobrovolně sdělíte zvláštní kategorie osobních údajů při podání žádosti o zaměstnání (např. údaje o těžkém zdravotním postižení), budou vaše údaje zpracovány také podle čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR. Pokud budeme muset zjistit údaje o vašem zdraví, aby se zaručily předpoklady pro volné pracovní místo, bude zpracování navíc prováděno podle čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR.

3.5 Doba uchovávání údajů
Vaše údaje uložíme po dobu platnosti vašeho souhlasu nebo do splnění účelu. Poté budou tyto údaje vymazány, jestliže nebudou existovat jiné zákonné povinnosti k dalšímu uchovávání údajů.

4. Předávání údajů
Vaše osobní údaje nám budou předány zašifrované pomocí technologie SSL přes internet a následně případně nezašifrované e-mailem naším poskytovatelem služeb odpovídajícím za webhosting. Proto vám doporučujeme, abyste nám nepředávali žádné citlivé údaje a alternativně je doručili poštou.

Předávání vašich údajů třetím osobám probíhá – pokud je to zapotřebí – pouze za účelem zpracování vaší žádosti přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb, které pověříme (jako například webhosterům), kteří osobní údaje používají rovněž výlučně pro interní použití související s námi.

Předávání vašich osobních údajů třetím osobám nad tento rámec probíhá pouze s vaším souhlasem, ledaže k tomu existuje zákonný závazek, nebo pro ochranu práv, vlastnictví a bezpečnosti společnosti elumatec AG.
Pokud přijdou externí poskytovatelé služeb do kontaktu s osobními údaji, požadujeme závazná právní, technická a organizační opatření pro dodržení právních předpisů pro ochranu osobních údajů.

5. Cookies
Naše webové stránky používají mimo jiné tzv. „cookies“ sloužící k tomu, aby byla naše internetová prezentace celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější – např. pokud jde o zrychlení navigace na naší platformě. Cookies nám kromě toho umožňují zjistit četnost navštívení stránek a všeobecnou navigaci. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítačovém systému. Upozorňujeme vás na to, že některé z těchto cookies jsou přehrávány z našeho serveru do vašeho počítačového systému, přičemž se částečně jedná o tzv. „session cookies“. „Session cookies“ se vyznačují tím, že se po ukončení relace automaticky opět vymažou z vašeho pevného disku. Jiné cookies zůstávají na vašem počítači a umožňují nám opět rozpoznat váš počítačový systém při vaší příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Cookies můžete samozřejmě kdykoliv odmítnout, pokud to připouští váš prohlížeč.

5.1. Používání Google Analytics
Naše stránky používají službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics využívá soubory „cookies“, textové soubory ukládané vaším prohlížečem do počítače umožňující analýzu toho, jak používáte tyto stránky. Informace získané ze souborů cookies o používání stránek (včetně vaší IP adresy) budou společností Google staženy a uloženy na serverech ve Spojených státech.
Společnost Google bude používat tyto informace za účelem vyhodnocování vašeho chování na stránkách a vytváření souhrnů o aktivitách určených pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránkách a užívání internetu vůbec. Google může také tyto informace poskytnout třetím osobám, bude-li to vyžadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, ovšem vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce těchto stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním a ukládáním vašich údajů společností Google, a to výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.
Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Alternativně můžete použít deaktivační add on služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl), pokud je k dispozici pro váš prohlížeč.

Upozorňujeme vás na to, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením IP anonymizace, a proto jsou IP adresy dále zpracovávány jen zkráceně, aby se vyloučilo přímé přiřazení konkrétní osobě.

Podrobné informace o tom, jak Google používá údaje, najdete na webových stránkách www.google.de/policies/privacy/partners/.

6. Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda provozovatelé jiných webových stránek dodržují ustanovení ochrany osobních údajů.
Jako provozovatel stránek jsme odpovědní za vlastní obsahy podle všeobecných zákonů. Od těchto vlastních obsahů je třeba odlišit odkazy na obsahy zpřístupněné jinými provozovateli. Za cizí obsahy poskytnuté k užívání pomocí odkazů nepřebíráme odpovědnost a neztotožňujeme se s nimi.
Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání takto poskytnutých informací, odpovídá pouze provozovatel stránek, na které se odkazovalo.
V případě zjištění porušení práv příslušné odkazy neprodleně odstraníme.

7. Zpracování údajů ze strany YouTube
Na našich webových stránkách jsou začleněna videa z YouTube. Z naší strany je pouze umožněno spojení s YouTube. YouTube je nabídka společnosti Google Inc. Účel a rozsah shromažďování a používání údajů ze strany společnosti Google a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně jako zákazníka YouTube jsou uvedeny v oznámení o ochraně osobních údajů YouTube http://www.youtube.com/t/privacy.

8. Vaše práva k vašim osobním údajům
8.1. Právo na informaci, opravu, omezení, výmaz, vydání
Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích a případně právo na opravu, omezení nebo výmaz těchto údajů. Pokud musíme dodržet zákonné povinnosti k uchovávání, omezíme vaše údaje pro další zpracování místo jejich výmazu, takže již nebude možné je používat pro výše uvedené účely.
Dále máte právo obdržet své osobní údaje, které jsou u nás uložené, v elektronickém formátu.

8.2. Právo vznést námitku v konkrétním případě
Z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní osobní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a sice na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (zpracování osobních údajů na základě zvážení zájmů); to platí také pro profilování vycházející z tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR. Jestliže vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje již zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování bude sloužit k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

8.3 Právo vznést námitku proti zpracování údajů k reklamním účelům
S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; platí to také pro profilování, pokud souvisí s takovým přímých marketingem. Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

S veškerými svými žádostmi ohledně práv se obracejte na níže uvedené kontaktní údaje.

8.4. Právo podat stížnost
Pokud se budete domnívat, že vaše údaje nejsou u společnosti elumatec AG zpracovávány podle platných zákonů o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů podle vlastního výběru.

9. Bezpečnost údajů
Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů nepovolanými osobami. Bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.
Přístup k vašemu účtu v internetovém obchodě je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. S vašimi přístupovými informacemi byste měli vždy zacházet důvěrně a zavřít okno prohlížeče po skončení komunikace s námi, zejména v případě, že používáte počítač společně s jinými osobami.

10. Další informace a kontakty
Kontaktujte nás v případě dalších otázek k tématu ochrany osobních údajů. S otázkami týkajícími se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, při požadování informací, opravy, zablokování/omezení nebo výmazu údajů a odvolání udělených souhlasů se obracejte na:

elumatec AG
Datenschutzbeauftragter (Zmocněnec pro ochranu osobních údajů)
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter@elumatec.com

elumatec AG
Marketing
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
marketing@elumatec.com